Raport o stanie Gminy Gierałtowice za 2022 r. - Debata

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gierałtowice

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, wzorem ostatnich lat, Wójt Gminy Gierałtowice opracował raport o stanie gminy, który stanowi podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

W „Raporcie o stanie Gminy Gierałtowice za 2022 r” zawarto informacje na temat tego, jak realizowane były ustawowe zadania gminy, obowiązujące w gminie polityki, programy i strategie oraz uchwały rady gminy.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Gierałtowice, która odbędzie się 31 maja br. Raport zostanie poddany debacie.

W debacie może zabrać głos każdy Mieszkaniec Gminy Gierałtowice.

Mieszkaniec, który chciałby wypowiedzieć się w temacie Raportu, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie, zgodnie z załączonym wzorem, należy złożyć do dnia 30 maja br. do godz. 15.00 - drogą mailową na adres rg@gieraltowice.pl lub osobiście w Biurze Podawczym (pokój 01) Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Ustawowa liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Raport o stanie Gminy Gierałtowice za 2022 r.: PDFRAPORT O STANIE GMINY GIERAŁTOWICE ZA 2022 R.pdf (6,47MB)

Zgłoszenie do debaty: DOCXWzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem za 2022.docx (17,60KB) PDFWzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem za 2022.pdf (106,13KB)
 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera