Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Gierałtowice -30.01.2023 r.

Strona archiwalna

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania i Komisji Kultury Oświaty Zdrowia i Sportu odbędzie się 30 stycznia 2023 r., godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji budżetu z 12.12.2022 r. i komisji kultury z 23.11.2022 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok (druk 2/2023).

4. Informacja o piśmie Szpitala w Knurowie dotycząca dofinansowania do endoskopów.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (druk 7/2023).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice (druk 8/2023).

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/45/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa (druk 3/2023).

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/57/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej (druk 4/2023).

9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/46/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (druk 5/2023).

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach wkładu pieniężnego w kwocie 5 900 000,00 złotych (druk 12/2023).

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. z siedzibą w Paniówkach wkładu pieniężnego w kwocie 457 000,00 złotych (druk 13/2023).

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gierałtowice do spółki pod nazwą „Przyjazna Energia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 14/2023).

13. Sprawy bieżące dla Komisji.

14. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera