W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. stwierdzającym nieważność uchwały LIV/407/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 grudnia 2022 roku  Wójt uchyla zarządzenia.

OGŁOSZENIE

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. stwierdzającym nieważność uchwały LIV/407/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Wójt Gminy Gierałtowice uchyla:

  • zarządzenie Nr 0050.241.22 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne, realizowanych od 1 lutego  do 31 grudnia 2023 roku.
  • zarządzenie Nr 0050.242.22 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanych od 1 lutego do 31 grudnia 2023.

 

W załączeniu:

zarządzenie Nr 0050.15.23 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie uchylania zarządzeń dotyczących ogłoszenia otwartych konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w 2023r. PDFZarzązenie nr 0050_15_23_ z dnia 13 stycznia 2023 roku.pdf (111,61KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera