INFORMACJA WS. PREFERENCYJNEJ SPRZEDAŻY WĘGLA PRZEZ GMINĘ GIERAŁTOWICE

Gmina Gierałtowice sprzedaje paliwo stałe – węgiel kamienny w ramach zakupu preferencyjnego  we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami:

  • JAMAR Przyszowice Sp. z o.o. w Przyszowicach, przy ul. Powstańców Śl. 5
  • SOTRANS Sosna Grzegorz w Mikołowie, przy ul. ks. F. Górka 113
  • RAFTRANS FHU Katarzyna Papkala w Paniówkach, przy ul. Darwina 1

Z tych punktów  mieszkańcy gminy mogą odebrać zakupiony węgiel.

Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego sprzedawany jest po cenie 1.895 zł brutto. Cena ta nie obejmuje kosztów transportu ze współpracujących składów do gospodarstwa domowego. Składy oferują workowanie węgla za dodatkowa opłatą.

Podstawą do odbioru węgla jest faktura VAT za zakupiony węgiel, wystawiona po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy Gminy oraz pokwitowanie wydane przez Urząd Gminy. Węgiel można odbierać po umówieniu terminu z wybranym składem.

Dystrybuowany węgiel pochodzi z kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.:

  • KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit - orzech
  • KWK Wesoła - groszek II
  • KWK Ruda Ruch  Bielszowice - orzech

Dane dotyczące jakości dystrybuowanego węgla dostępne są pod adresem: https://www.pgg.pl/strefa-klienta/sprzedaz-wegla/kopalnie-wegla-kamiennego#top-oferta

Gmina zawarła w dniu 23.11.br umowę z PGG S.A. na dostawę 2.725 ton paliwa. Taka ilość węgla nie jest jednak dostępna do zakupu.

Pierwszą dostawę udało się umówić dopiero na 10.12 (ok. 79 ton) następną na 13.12 (ok. 26 ton) i 15.12 (ok. 26 ton). Planowane są kolejne dostawy na 27.12. (ok.52 tony) i 29.12. (ok. 26 ton).

Do końca br. PGG udostępni nam więc łącznie 209 ton węgla (groszek II i orzech).

Obecnie, po dokonaniu weryfikacji wniosków, wnioskodawcom są rozsyłane (drogą elektroniczna bądź pocztową) stosowne informacje, w tym dotyczące terminu i zasad płatności oraz zasad odbioru paliwa stałego ze składu.

Na rok bieżący, w ustalonym terminie do UG wpłynęło ok. 400 wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego, co wskazuje na łączne zapotrzebowanie na ok. 600 ton węgla. Jest to znacząco więcej niż dostępne aktualnie 209 paliwa.

Jednocześnie jednak, największym problemem w sprawnej dystrybucji węgla wśród mieszkańców, jest aktualnie fakt, że wielu wnioskodawców, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie i otrzymali stosowną informację, nie dokonuje płatności za „zarezerwowany” dla nich węgiel, co blokuje możliwość wydania węgla kolejnym mieszkańcom. Ta przykra sprawa dotyczy aż 30 % wniosków!

WAŻNE:

  • Prosimy o dokonywanie terminowych zapłat za zamówiony węgiel lub informacje o rezygnacji z zakupu!

Nie płacąc w terminie blokujecie Państwo możliwość zakupu kolejnym wnioskodawcom!

  • Ilość dostarczonego do Gminy węgla, jego rodzaj i jakość jest zależna od jego dostępności u podmiotów wprowadzających paliwo stałe do obrotu – kopalń PGG S.A.

Wszelkich informacji na temat preferencyjnej sprzedaży węgla przez Gminę udzielają pracownicy Urzędu Gminy Gierałtowice, pod numerami telefonów: (32) 30 11 300, 30 11 312 oraz 30 11 372.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera