Informacja o selektywnej zbiórce zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych na terenie gminy Gierałtowice .Informuje się mieszkańców Gminy Gierałtowice, że istnieje możliwość selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.
 
Należy je wrzucać do specjalnych pojemników dostarczonych przez REBA Organizacja Odzysku S.A., z którą Gmina Gierałtowice zawarła stosowną umowę.
 
Pojemniki te zostały rozmieszczone we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach naszej gminy, a także przy wejściu do Urzędu Gminy, przy wejściu do Zamku w Przyszowicach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.
 
Do pojemników można wrzucać wszystkie rodzaje ogniw, i małych akumulatorów, za wyjątkiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i podobnych), które objęte są opłatami depozytowymi. Baterie i ogniwa galwaniczne po zużyciu stają się odpadami niebezpiecznymi dla środowiska. Dlatego należy zbierać je w sposób selektywny, aby nie trafiały one w masie zmieszanych nieczystości, na komunalne składowiska odpadów.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera