Nasza okolica

Nasza okolica
Spacerkiem ścieżkami dydaktycznymi Naszej Gminy.

Ścieżki dydaktyczno - przyrodnicze wyznaczone na terenie Naszej Gminy, pozwalają na bliższe zapoznanie się z walorami przyrodniczymi naszego regionu. Są ciekawym terenem do wypoczynku i rekreacji, stanowić mogą również świetną bazę do ciekawej pracy nauczycieli z uczniami w ramach lekcji przyrody.

Na terenie Naszej Gminy mamy wyznaczone trzy ścieżki dydaktyczno – przyrodnicze „Łąki i lasy gierałtowickie” w Gierałtowicach, „Dolina rzeki Kłodnicy” w Przyszowicach oraz ścieżka „ Potok Jasienica” z Chudowa do Przyszowic.

Najdłuższa ze ścieżek - „Łąki i lasy gierałtowickie” w Gierałtowicach swą trasę rozpoczyna w Gierałtowicach od Urzędu Gminy w kierunku kolonii Beksza. Za zabudowaniami kierujemy się wzdłuż lasu do kapliczki św. Huberta. Ponieważ dł. ścieżki wynosi aż 4,1 km, na szlaku usytuowano dwa punkty przystankowe ze stolikami, ławkami i miejscem na ognisko. Bardzo cenny z punktu widzenia przyrodniczego obiekt stanowi Potok Beksza. Brzegi Potoku stanowią doskonałe siedliska wielu ptaków, ssaków, płazów, owadów, w tym chrząszczy i ważek oraz mięczaków. Na łąkach rozwija się bujna roślinność z dominacją traw tj. wiechlina, tomka wonna, kłosówka. Na trasie ścieżki występuje również wiele gatunków drzew takich jak: świerk pospolity, sosna, brzoza, lipa, dąb oraz krzewów i krzewinek, jak kruszyna pospolita, bez koralowy, dereń świtowa.

Ścieżką, która charakteryzuje się występowaniem dużej ilości ssaków, jak również dużym występowaniem gryzoni jest Dolina rzeki Kłodnicy”. Długość ścieżki to 1,6 km. Początek trasy ścieżki w Przyszowicach od ul. Leśnej, prowadzi aż do parku w Przyszowicach wzdłuż Potoku Jasienica. Występuje tu szereg rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Na terenie doliny występują m.in. zające, sarny, lisy, kuny i łasice. Bardzo licznie występujące gryzonie to nornica, mysz leśna i zaroślowa. W podmokłych partiach łąk liczna jest jeszcze ryjówka aksamitna, jeż wschodni a na terenach otwartych krety. Gatunki te reprezentują rząd owadożernych i są prawnie chronione. Pomimo zanieczyszczenia samego potoku, fauna Kłodnicy jest różnorodna. Na otwartych terenach gniazdują skowronki, czajki, pliszki siwe i żółte. Na uwagę zasługuje niewątpliwie występowanie na tym terenie drapieżników, takich jak jastrząb i myszołów zwyczajny.   

Trzecia ścieżka to Potok Jasienica”. Jej długość wynosi 3,4 km. Ścieżka łączy Zamek w Chudowie z Pałacem w Przyszowicach. Potok Jasienica jest jednym z ostatnich na terenie naszej Gminy potoków, którego fragmenty miejscami zachowały swe naturalne koryto. Zarośnięte brzegi cieku stanowią doskonałe siedliska ptaków, wśród których wymienić można takie gatunki jak łozówka, cierniówka, trznadel czy zaganiacz oraz płazów chronionych, takich jak traszki, ropuchy szare oraz żaby trawne. W zaroślach nad potokiem można spotkać szereg gatunków ssaków, reprezentowanych przez nornice rude, myszy leśne, myszy zaroślowe i szczury wędrowne. Ważnym obiektem o podwyższonych walorach przyrodniczych jest końcowy odcinek znajdujący się w Parku Pałacowym w Przyszowicach. Najstarszym drzewem w parku jest dąb szypułkowy, którego wiek przekracza 150 lat. Na uwagę zasługują: miłorząb dwuklapowy, sosna czarna, sosna wejmutka, wiąz szypułkowy, klon srebrzysty, daglezja zielona, jesion pensylwański.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera