POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 μg/m3) dla ozonu w powietrzu.
Data wystąpienia
05.08.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Dnia 05.08.2022 r. od godz. 14.00 do godz. 19.00
Przyczyny
Warunki meteorologiczne związane z intensywnym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami.
Dzień 05.08.2022 r.
Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na ozon, prognozowana jest zła jakość powietrza.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu
Prognozowane na dzień 05.08.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla ozonu obejmuje: województwo śląskie
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 05.08.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla ozonu: 4 492 330 osób.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
• osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu,
• osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.
Zalecane środki ostrożności
Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.
Zaleca się również bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
2
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
05.08.2022 r. godz. 14.00
Podstawa prawna
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 845)
Źródła danych
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach
Publikacja
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0
Wzór powiadomienia do systemu RSO
Tytuł
UWAGA Ryzyko przekroczenia ozonu 180 μg/m3
Skrót
W dniu 05.08.2022 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu (180-240 μg/m3).
Treść całego powiadomienia
Prognozowane na godziny popołudniowe w dniu 05.08.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla ozonu obejmuje: województwo śląskie
Andrzej Szczygieł
Naczelnik Regionalnego Wydziału
Monitoringu Środowiska w Katowicach

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera