Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach zawiadamia o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”

PDFDecyzja WP.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera