gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1

Data i godzina wydania: 26.07.2022 - godz. 08:03 

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział 
Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu 

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 77 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody 

Stopień: 1 

 

Ważność: od godz. 10:00 dnia 26.07.2022 do godz. 22:00 dnia 26.07.2022 

Obszar: zlewnie górnej Odry, górnej Małej Panwi i Czadeczki (śląskie) 

Przebieg: W rejonach występowania prognozowanych burz z silnymi opadami deszczu stany wody w 
rzekach, szczególnie na małych ciekach górskich i podgórskich oraz w obszarach zurbanizowanych 
mogą gwałtownie podnosić się, lokalnie do strefy wody wysokiej. Niewykluczone krótkotrwałe 
przekroczenie stanu ostrzegawczego na Kłodnicy w Gliwicach. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które 
występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego 
wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i 
lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera