Zjawisko: susza hydrologiczna

Data i godzina wydania: 22.07.2022 - godz. 11:56 

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział 
Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu 

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 69 

Zjawisko: susza hydrologiczna 

Stopień: nie dotyczy 

 

Ważność: od godz. 11:57 dnia 22.07.2022 do odwołania 

Obszar: Odra od Chałupek do Koźla, Bierawka, Kłodnica, Mała Panew (opolskie, śląskie) 

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni 
bezpośredniej Odry od Chałupek do Koźla, a także w zlewniach: Bierawki, Kłodnicy i Małej Panwi 
spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% 

Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na 
stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 
dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez 
PSHM). 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera