Z nauką za pan brat

Nazwa projektu: Z nauką za pan brat

jsw.png

Opis i cel projektu: w ramach projektu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gierałtowicach prowadzone będą zajęcia z uczniami - metodami warsztatowymi wraz z elementami pokazowymi w oparciu o wirtualne laboratorium chemiczne i fizyczne zestawy edukacyjne.  Celem projektu jest ukierunkowanie uczniów i absolwentów na wybór ścieżki rozwoju osobistego, która rozwijać będzie ich zainteresowania naukami ścisłymi oraz odkrywanie predyspozycji zawodowych.

Planowane efekty: zrealizowane warsztaty wpłyną na rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów chemiczno-fizycznych.

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:  23 720,00 zł

Wartość dofinansowania z Fundacji JSW:  21 000,00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  31.10.2022 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera