Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice

polski_lad.jpeg

Nazwa projektu: Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice

 

Opis i cel projektu: realizacja inwestycji będzie dotyczyła modernizacji ok. 3,7 km sieci wodociągowej wraz przyłączami w dwóch sołectwach Gminy Gierałtowice. W sołectwie Chudów ok. 1,7 km, w sołectwie Paniówki ok. 2 km. W ramach zadania przewidywane są również prace związane z odtworzeniem nawierzchni drogowej.

Planowane efekty: poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągowej w gminie Gierałtowice

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:  5 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 750 000,00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  31.12.2025 r

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera