LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

loga_slaskie.png

 

Nazwa projektu: LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

Opis i cel projektu: Jest to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Bierze w nim udział 89 partnerów i współbeneficjentów. Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza. Jednym z partnerów jest Gmina Gierałtowice, która realizuje zadania w projekcie  związane z wdrożeniem systemu wsparcia doradczego, co wiąże się z utworzeniem stanowiska Ekodoradcy oraz prowadzeniem działań informacyjno-edukacyjnych.

Planowane efekty: ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:  78 529,00 Euro

Wartość  dofinansowania z środków LIFE: 74 602,00 Euro

Planowany termin realizacji projektu:  31.12.2027 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera