Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z usunięcia drzew na terenie Gminy Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z usunięcia drzew na terenie Gminy Gierałtowice.

Data ogłoszenia przetargu: 23.06.2022 r.

Termin składania ofert: 04.07.2022 r. godz. 10.00

Liczba złożonych ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1.

Przedsiębiorstwo Konserwacji Zieleni „RADPOL” Sp. z o.o.;

 ul. Piastów 22/8; 40-868 Katowice

 NIP 634-284-14-21

4 221,36 zł

2.

Multon Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10; 42-230 Koniecpol

NIP 949-219-19-66

4 058,84 zł

 

Mając na uwadze powyższe została wybrana najwyższa oferta cenowa złożona przez Przedsiębiorstwo Konserwacji Zieleni „RADPOL” Sp. z o.o. ul. Piastów 22/8; 40-868 Katowice NIP 634-284-14-21.

PDFOgłoszenie o wynikach przetargu.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera