NOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD LIPCA 2022 ROKU

Od miesiąca lipca 2022 r. wzrosła stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynosi 41,24 zł za osobę za miesiąc. 

Przyczyny wzrostu kosztów systemu, a tym samym podwyższenia stawki szeroko opisane były w majowym numerze Wieści Gminy Gierałtowice i na profilu facebookowym Gminy.

W III kwartale br. wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienia o nowej miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą stawki, nie ma potrzeby składania nowych deklaracji.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera