Gwałtowne wzrosty stanów wody

Data i godzina wydania: 30.06.2022 - godz. 12:30 

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział 
Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu 

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 56 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody 

Stopień: 1 

 

Ważność: od godz. 12:31 dnia 30.06.2022 do godz. 00:00 dnia 01.07.2022 

Obszar: Odra od Chałupek do Koźla, Opawa, Opawica, Olza, Czadeczka, Psina, Ruda, Bierawka, 
Kłodnica, Odra od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Stradunia, Osobłoga, Mała Panew, Nysa Kłodzka ze 
Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Nysa 
Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Orlica, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do 
ujścia Widawy, Stobrawa, Widawa, Oława górna do Zborowic, Oława od Zborowic do ujścia, Ślęza 
górna do Borowa, Ślęza od Borowa do ujścia, Bystrzyca od Zb. Mietków do ujścia, Bystrzyca górna do 
Zb. Mietków, Bystrzyca dolna (Czarna Woda i Strzegomka), Strzegomka od Zb. Dobromierz do ujścia 
do Bystrzycy, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu (dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie) 

Przebieg: Na obszarze prognozowanych opadów deszczu w towarzystwie burz, na mniejszych rzekach 
niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów 
wody i lokalne podtopienia. Na rzekach kontrolowanych stany wody mogą gwałtownie rosnąć, 
osiągając lokalnie stan wody wysokiej z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów 
ostrzegawczych. Dodatkowo na dolnych odcinkach Strzegomki i Bystrzycy, w następstwie minionych 
opadów, wystąpią gwałtowne wzrosty stanu wody do strefy wody wysokiej. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% 

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami deszczu w towarzystwie burz, 
które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego 
wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i 
lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wojciech Krasowski 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera