gwałtowne wzrosty stanów wody stopień 1

Data i godzina wydania: 29.06.2022 - godz. 11:57 

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział 
Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu 

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody 

Stopień: 1 

 

Ważność: od godz. 11:58 dnia 29.06.2022 do godz. 23:00 dnia 29.06.2022 

Obszar: Odra od Chałupek do Koźla, Olza, Czadeczka, Psina, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zb. Dzierżno 
Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Mała Panew (śląskie) 

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach 
oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. 
W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje 
możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które 
występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego 
wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i 
lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Izabela Działa-Jekiel 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera