Upał/ 2

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 51 wydanego o godz. 12:55 dnia 24.06.2022
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo śląskie powiat gliwicki
Ważność od godz. 14:28 dnia 28.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022
Przebieg Nadal prognozuje się upał, temperatura maksymalna wyniesie od 30°C do 34°C, w czwartek
lokalnie nawet 35°C, a minimalna od 18°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Wydłużenie ważności ostrzeżenia.
Godzina i data wydania godz. 14:28 dnia 28.06.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 śląskie/gliwicki od 14:28/28.06 do 20:00/01.07.2022 temp.
maks 30-34st., w czw. lok.35st, temp min 18-21st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera