Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z usunięcia drzew na terenie Gminy Gierałtowice

Na podstawie art. 701 KC oraz Zarządzenia Nr 0050.117.2022

Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01.06.2022 r.

Gmina Gierałtowice

ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z usunięcia drzew

na terenie Gminy Gierałtowice

 

 1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z usunięcia drzew na terenie Gminy Gierałtowice.

 1. Na materiały przetargowe składają się:
  1. formularz oferty cenowej,
  2. projekt umowy,
  3. warunki przetargu,
  4. szacunek masy drewna drzew stojących z podziałem na sortymenty i wyceną surowca drzewnego z września w 2022 roku.
 2. Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, pok. nr 3, od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1500, w piątek od godz. 700 do 1300 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl .
 3. Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 04.07.2022 r., do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice – Kancelaria UG, pok. nr 1
 4. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 08.07.2022 r.

Osoby upoważnione do porozumiewania się z oferentami:

 • Inspektor Ref. Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej – Agnieszka Grabowska,
 • Inspektor Ref. Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej – Michał Ciepły,
 1. Gmina Gierałtowice zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu,
  a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

PDFogłoszenie przetargu 23.06.2022.pdf

PDFwarunki przetargu 23.06.2022.pdf

PDFszacunek masy drewna 23.06.2022.pdf

PDFprojekt umowy 23.06.2022.pdf

PDFoferta cenowa 23.06.2022.pdf

DOCXFormularz - oferty cenowej.docx

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera