Informacja o debacie na temat raportu o stanie gminy Gierałtowice za 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Gierałtowice opracował raport o stanie gminy, który stanowi podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

W „Raporcie o stanie Gminy Gierałtowice za 2021 r.” zawarto informacje na temat tego, jak realizowane były zadania własne gminy, obowiązujące w gminie polityki, programy i strategie oraz uchwały Rady Gminy Gierałtowice.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Gierałtowice, która odbędzie się 23 czerwca br. odbędzie się debata nad raportem. Sesja rozpocznie się o godz. 1700 w sali sesyjnej Urzędu Gminy przy ul. Ks. Roboty 48A.

W debacie może zabrać głos każdy mieszkaniec gminy Gierałtowice. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie, zgodnie z załączonym wzorem, należy złożyć do 22 czerwca br. do godz. 15.00 - drogą mailową na adres lub osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Ustawowa liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

 

Więcej informacji pod nr tel.:

  • 32-30 11 305 

 

pliki do pobrania:

Raport o stanie gminy Gierałtowice za 2021 r.:PDFRaport o stanie gminy za 2021 r..pdf

zgłoszenie do debaty: DOCXWzor zgloszenia udzialu w debacie nad raportem_2021.docx

klauzula informacyjna: PDFKlauzula informacyjna.pdf
 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera