Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w postaci studni głębinowej S-1/L, zlokalizowanej na działce 938/15, obręb Paniówki

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w postaci studni głębinowej S-1/L, zlokalizowanej na działce 938/15, obręb 0003 Paniówki, gmina Gierałtowice, powiat gliwicki.

Wnioskodawca: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Restauracja „ Biały Dom II”, 44-207 Rybnik Ochojec, ul. Łukowa 10

PDFobwieszczenie Biały Dom.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera