Uwaga! Został tylko miesiąc na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Szanowni mieszkańcy,

Przypominamy, że 30 czerwca upływa termin składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych w kraju. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

  • właściciel budynku jednorodzinnego – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
  • właściciel budynku wielorodzinnego – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
  • właściciel każdego innego budynku niemieszkalnego (np.  biuro, garaż, lokale handlowo-usługowe, domki letniskowe, piekarnie, budynki gospodarstw rolnych) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji B.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej na stronie www.zone.gunb.gov.pl poprzez Profil Zaufany;
  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gierałtowice

Druk deklaracji można pobrać:

Deklarację należy złożyć:

  • do końca czerwca 2022 r. - w przypadku źródeł ciepła eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r.
  • w ciągu 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła - w przypadku nowo zainstalowanych źródeł ciepła

Więcej informacji na stronie GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Uwaga! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!!

Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, właścicielowi budynku grozi kara grzywny do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu - do 5 tys. zł

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera