Informacja o zakończeniu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe na rzecz Powiatu Gliwickiego, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) budowę urządzenia wodnego - rowu otwartego nieuszczelnionego RP1 wraz z zarurowaniem Z6;

2) przebudowę urządzeń wodnych – rowów (szt. 10), wraz z:

- przebudową zarurowań P1÷P3 pod drogą powiatową (3 szt.),

- budową zarurowań Z1÷Z5 pod zjazdami w ciągu przebudowywanego rowu RPB1 (5 szt.),

- budową przekroju zamkniętego w ciągu przebudowywanego rowu RPB6,

- budową zarurowania P4 pod ścieżką pieszo-rowerową w ciągu przebudowywanego rowu RPB7;

3) likwidację urządzeń wodnych – rowów ( 5 szt.), wraz z:

- likwidacją zarurowań L1÷L2 pod zjazdami (2 szt.);

4) budowę urządzeń wodnych - wylotów z kanalizacji deszczowej (24 szt.) wraz z umocnieniami;

5) lokalizację nowego obiektu budowlanego na obszarach zagrożenia powodziowego – wylotu WY-1;

6) usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód do wód i urządzeń wodnych, 24 wylotami kanalizacji deszczowej.

w ramach realizowanego zadania pn. „„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”.

Inwestycja, swoim zakresem obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:

1) obręb Przyszowice, gmina Gierałtowice, powiat gliwicki, województwo śląskie: 80, 223, 252, 1043/226, 1046/232, 1048/232, 1049/225, 1050/225, 1052/224, 1054/224, 1055/225, 1058/223, 1061/214, 1102/214, 1105/228, 1107/233, 1332/226, 134/17, 202/15, 203/15, 205/16, 283/38, 284/38, 439/128, 441/128, 444/219, 681/225,

2) obręb Chudów, gmina Gierałtowice, powiat gliwicki, województwo śląskie: 621/21, 650/16, 651/20, 658/15, 665/14

PDFInformacja WP ul. Polna.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera