Gospodarka odpadami - pytania i odpowiedzi

Drodzy Mieszkańcy

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiliśmy zebrać te, najczęściej się pojawiające i dodatkowo wyjaśnić najbardziej nurtujące Was kwestie.

1. MONOPOLIZACJA RYNKU

„Dlaczego  nie zmienimy firmy wywożącej śmieci na tańszą? Przecież są takie…”

Firmę odbierającą odpady wybieramy w drodze przetargu, który jest jawny i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki jest też wymóg obowiązujących przepisów. Ponadto do firm zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w bliższej i dalszej okolicy wysłano 9 zawiadomień o wszczętym postępowaniu. Mimo tego, w rozstrzygniętym przetargu wpłynęła oferta tylko jednej firmy… Taka sytuacja ma miejsce już czwarty raz z rzędu i dotyczy bardzo wielu gmin w całej Polsce. Przykład stanowią chociażby nasze sąsiednie gminy - Knurów, Ornontowice, Pilchowice, gdzie w dwóch poprzednich przetargach wpłynęła tylko 1 oferta.

 

2. SZEROKI ZAKRES USŁUG

„Cena w stosunku do jakości to koszmar”

W ramach ponoszonej opłaty za odpady każdy mieszkaniec otrzymuje szeroki zakres świadczonych usług, do którego każdy zdążył się już przyzwyczaić, a który generuje koszty. Nie sposób jednak, by każdy był zadowolony ze świadczonego zakresu usług – dla jednego odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych co 2 tygodnie jest za zbyt częsty, dla drugiego odbiór segregowanych odpadów komunalnych co 4 tygodnie jest za rzadki.

Dokładamy wszelkich starań, żeby odbiór odpadów sprzed każdej z ponad 3 350 nieruchomości był świadczony na wysokim poziomie – by samochód podjeżdżał pod każdą nieruchomość, by nie było opóźnień, by worki były odpowiedniej grubości, by zostawiano ich odpowiednią ilość. Jeżeli są jakieś niedogodności dla pojedynczej Twojej nieruchomości – zgłoś ten fakt od razu do Urzędu Gminy (maksymalnie do 3 dni), by można było od razu rozwiązać problem.

 

3. ILOŚĆ BIOODPADÓW

 „Jak to możliwe, że tyle zielonych śmieci produkujemy”

W 2021 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca ilość odpadów ulegających biodegradacji wyniosła 183 kg na rok, tj. 15 kg na miesiąc. Dla porównania mieszkaniec Ornontowic średnio na rok wystawił 69,1 kg odpadów ulegających biodegradacji, mieszkaniec Knurowa - 59 kg, mieszkaniec Wielowsi - 29,2 kg. Z kolei w przeliczeniu na jedną nieruchomość ilość odpadów ulegających biodegradacji wyniosła 710 kg na rok, tj. 60 kg na miesiąc. Z liczby tej odliczono te nieruchomości, które już miały zgłoszone kompostowniki, mimo tego, że w 2021 r. również z tych nieruchomości odbierano bioodpady.

 

4. „Jak to możliwe, że tyle zielonych śmieci produkujemy? Przecież tylko jeden pojemnik wystawiamy…”

Niestety spod wielu nieruchomości odbieranych jest więcej niż tylko 1 pojemnik.

śmieci bio 1.jpeg śmieci bio 2.jpeg śmieci bio 3.jpeg

 

5. „Dlaczego gmina nie walczy o automatyczne punkty skupu plastikowych i szklanych butelek?”

W Polsce funkcjonuje zbyt mało przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem w stosunku do potrzeb, a więc coraz trudniej sprzedać i zagospodarować surowce wtórne. Trudności ze zbytem surowców wtórnych powoduje spadek ich cen. Dodatkowe punkty zbiórki np. tzw. recyklomaty to dodatkowy koszt dla systemu, który przekłada się na ponoszoną opłatę za odpady.

Niezależne od gminy jest również niewprowadzone jak dotąd odpowiednich przepisów polskiego prawa dotyczące tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producentów czyli przeniesienie części kosztów zbiórki, transportu oraz przetwarzania odpadów na wytwórców opakowań, którzy wprowadzają produkty do obrotu (eko-projektowanie).

 

6. „Może  w inny  sposób naliczać opłaty – od zużycia wody? Może worki na kody kreskowe  i każdy płaci za siebie”

Od 2013 r. roku nie ma możliwości płacenia za faktycznie wystawianą ilość pojemników i worków poprzez wprowadzenie np. kodów kreskowych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej. Za ponoszoną opłatę dostaje się szeroki zakres świadczonych usług, zarówno odbiór sprzed nieruchomości, jak i możliwość oddawania odpadów do Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych.

Opłata może być wyliczana w zależności od:

  • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
  • ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
  • powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
  • jedna stawka od gospodarstwa domowego.

W 2012 r. podjęto decyzję, iż najbardziej sprawiedliwą metodą jest metoda naliczania od liczby mieszkańców. Taką metodę stosuje zresztą znakomita większość samorządów. W naszej gminie dzięki podejmowanym działaniom odsetek mieszkańców, którzy nie uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a jednocześnie produkują odpady, które gmina ma obowiązek odebrać, przetransportować i zagospodarować, jest mały. Pamiętajmy jednak, by na bieżąco zgłaszać osoby do systemu, poprzez wypełnianie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze stanem faktycznym (uwzględniając również osoby zamieszkujące czasowo).

 

7. „Może lepiej postawić zbiorowe pojemniki na śmieci?”

Nie zawsze zbiorowe pojemniki to dobry pomysł. Czy chcemy by tak wyglądało nasze najbliższe otoczenie?

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25403442,dzwony-do-segregacji-jak-dzikie-wysypiska.html

Zgodnie z przepisami mamy obowiązek odbierania odpadów segregowanych bezpośrednio sprzed każdej nieruchomości. Zbieranie odpadów segregowanych w dzwonach może jedynie uzupełnić istniejący system zbiórki. Podobnie jak z tzw. recyklomaty, stanowią dodatkowy koszt dla systemu, który przekłada się na ponoszoną przez mieszkańca opłatę za odpady.

 

8. „Dlaczego nasza gmina ma najdroższe śmieci? Co w nas jest takiego innego, ze wszędzie dookoła maja taniej?”

Średnia cena odbioru, transportu i zagospodarowania tony odpadów od mieszkańców Gminy Gierałtowice nie odbiega od cen w innych okolicznych gminach i miastach. O kosztach, jakie ostatecznie ponosi każdy mieszkaniec, decyduje ilość odpadów odebranych i zebranych na terenie naszej Gminy. Istotny jest też  czas, w jakim rozstrzygany jest przetarg. Postępowania z ubiegłego roku nie uwzględniają jeszcze galopującego wzrostu cen usług z uwagi na wzrost płacy minimalnej, wzrost cen energii, rosnące koszty transportu (paliwa), rosnącą inflację, nowych cen na instalacjach, itp.

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera