Posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku - 31.05.2022 r.

 Posiedzenie odbędzie się 31 maja 2022 r.,o  godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48a

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji z 21.04.2022 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Gierałtowice (druk 49/2022);

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości (druk 50/2022);

5. Remonty cząstkowe dróg gminnych - informacja;

6. Linia kolejowa nr 149 - informacje ( sprawy generowania hałasu, porządku wokół dworców, stanu technicznego budynków, nowych możłiwosći połączeń kolejowych);

7. Realizacja Gminnego programu opieki nad zwierzętami - informacja;

8. Propozycje zmian w statutach sołectw - dyskusja.

9. Sprawy bieżące dla Komisji.

10. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera