Posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego - 24.05.2022 r.

Strona archiwalna

 

 Posiedzenie odbędzie się  24 maja 2022 r., o godz. 17:0,0 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji z 4.05.2022 r.

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice - omówienie projektu, dyskusja.

4. Umowa z Tauron - omówienie, weryfikacja oraz wywiązywanie się z zapisów umownych (pkt. 7 planu pracy).

5. Sprawy bieżące dla komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera