Stopień zagrożenia Przymrozki/1

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy 

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14 
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973 
email: meteo.krakow@imgw.pl 
www: www.imgw.pl 

Zasięg ostrzeżeń w województwie 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 75 
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ 
o godz. 11:58 dnia 27.04.2022 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1 
Obszar (w nawiasie numer 
ostrzeżenia dla powiatu) 
powiaty: będziński(37), Częstochowa(37), częstochowski(37), Dąbrowa Górnicza(37), 
Gliwice(34), gliwicki(34), Jaworzno(35), kłobucki(37), lubliniecki(36), myszkowski(37), 
Sosnowiec(36), tarnogórski(36), zawierciański(37) 
Ważność od godz. 00:00 dnia 28.04.2022 do godz. 07:30 dnia 28.04.2022 
Prawdopodobieństwo 70% 
Przebieg Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -2°C 
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 śląskie (13 powiatów) od 00:00/28.04 do 
07:30/28.04.2022 temp. min -1 st., przy gruncie -2 st. Dotyczy powiatów: będziński, 
Częstochowa, częstochowski, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, gliwicki, Jaworzno, kłobucki, 
lubliniecki, myszkowski, Sosnowiec, tarnogórski i zawierciański. 
RSO Woj. śląskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach 
Uwagi Brak. 
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1 
Obszar (w nawiasie numer 
ostrzeżenia dla powiatu) 
powiaty: bielski(54), cieszyński(60), żywiecki(60) 
Ważność od godz. 00:00 dnia 28.04.2022 do godz. 07:30 dnia 28.04.2022 
Prawdopodobieństwo 80% 
strona 1 z 2 


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy 

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14 
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973 
email: meteo.krakow@imgw.pl 
www: www.imgw.pl 

Przebieg Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do 
-3°C. 
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 śląskie (3 powiaty) od 00:00/28.04 do 
07:30/28.04.2022 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: bielski, cieszyński 
i żywiecki. 
RSO Woj. śląskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach 
Uwagi Brak. 
Dyżurny synoptyk 
IMGW-PIB 
Tadeusz Stolarczyk 
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie 
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. 
strona 2 z 2 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera