Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice 11.04.2022 r.

Strona archiwalna

 

 Posiedzenie odbędzie się  11 kwietnia 2022 r., o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji nr 49 z 7.03.2022 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk 35/2022);

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 rok (druk 36/2022),

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia" (druk 32/2022);

6. Sprawy bieżące dla komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera