Cyfrowa Gmina

log_.png

Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Opis i cel projektu: w ramach projektu zostaną zakupione komputery stacjonarne wraz z serwerem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach w ramach doposażenia pracowni komputerowej. Kolejnym wydatkiem będzie zakup serwerów, zasilaczy awaryjnych, stacji roboczych oraz oprogramowania antywirusowego z funkcją szyfrowania stanowisk mobilnych wraz z centralną konsolą zarządzania dla Urzędu Gminy Gierałtowice. Celem realizacji projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług administracyjnych oraz oświatowych.

Planowane efekty: Efektem realizowanego projektu jest zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy Gierałtowice oraz ZSP w Paniówkach, a także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty.

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:  100 000,00 zł

Wartość  dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 100 000,00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  31.12.2022 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera