Przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach na boisko treningowe przy ul. Karola Miarki

Tablica_Przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach na boisko treningowe przy ul. Karola Miarki.png

 

Nazwa projektu: „Przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach na boisko treningowe przy ul. Karola Miarki”

Opis i cel projektu:

Realizacja zadania obejmuje przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni z trawy naturalnej na boisko o nawierzchni z trawy sztucznej. W ramach realizowanego zadania wykonane zostanie ogrodzenie systemowe o wys. 5,0 m na długości 64 mb oraz dwie bramy wjazdowe o szer. 3,00 m każda i furtkę o szer. 1,5 m. Za każdą z bramek zaprojektowano piłkochwyt o długości 28,40 m i wysokości 6,00 m każdy w odległości 0,80 m od istniejącego ogrodzenia. Wokół boiska zaprojektowano opaskę z kostki betonowej o łącznej powierzchni 142 m2. Zadanie przewiduje również montaż 4 szt. ławek i 2 szt. koszy na śmieci. W celu usuwania nadmiaru wody z płyty boiska zaprojektowano przebudowę instalacji drenażowej odprowadzającej wody opadowe do istniejącej instalacji drenażowej poprzez nowo zaprojektowaną studzienkę.


Planowane efekty: 

Realizacja zadania wpłynie na rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gierałtowice.

 

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:  886 830,00 zł

Wartość  dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 360 500,00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  31.03.2022r.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera