Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty Zdrowia i Sportu Rady Gminy Gierałtowice 05.04.2022 r.

Strona archiwalna

 

Posiedzenie odbędzie się  5 kwietnia 2022 r., o godz. 17:00 - posiedzenie zdalne

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia" (druk 32/2022);

3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą naboru do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Gierałtowice. (pkt 3 plan pracy);

4. Analiza uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice zawysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice” - wniosek Komisji Rewizyjnej z 8.02.2022 r.

5. Sprawy bieżące dla Komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera