Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 i art. 17 ust.1 pkt 4, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 2 i art. 401 ust. 1, ust. 3, ust 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11 października 2021 r. (data wpływu: 13.10.2021 r., RKP-2021-10077), uzupełniony pismem o sygnaturze AP-465/2434/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. (data wpływu: 04.11.2021 r., RKP-2022-11360) oraz pismem o sygnaturze AP-465/84/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. (data wpływu: 24.01.2022 r., RKP-2022-827), pismem o sygnaturze ZDP/ZD/3421/11/2019 z dnia 25 stycznia 2022 r. (data wpływu 01.02.2022 r., RKP-2022-1115), pismem o sygnaturze AP-465/364/2022 z dnia 7 marca 2022 r. (data wpływu: 08.03.2022 r., RKP-2022-2374) i pismem o sygnaturze AP-465/450/2022 z dnia 18 marca 2022 r. (data wpływu: 18.03.2022 r., RKP-2022-2842), Powiatu Gliwickiego, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) budowę urządzenia wodnego - rowu otwartego nieuszczelnionego RP1 wraz z zarurowaniem Z6;

2) przebudowę urządzeń wodnych – rowów (szt. 10), wraz z:

- przebudową zarurowań P1÷P3 pod drogą powiatową (3 szt.),

- budową zarurowań Z1÷Z5 pod zjazdami w ciągu przebudowywanego rowu RPB1(5 szt.),

- budową przekroju zamkniętego w ciągu przebudowywanego rowu RPB6,

- budową zarurowania P4 pod ścieżką pieszo-rowerową w ciągu przebudowywanego rowu RPB7;

3) likwidację urządzeń wodnych – rowów ( 5 szt.), wraz z:

- likwidacją zarurowań L1÷L2 pod zjazdami (2 szt.);

4) budowę urządzeń wodnych - wylotów z kanalizacji deszczowej (24 szt.) wraz z umocnieniami;

5) lokalizację nowego obiektu budowlanego na obszarach zagrożenia powodziowego – wylotu WY-1;

6) usługę wodną polegająca na odprowadzaniu wód do wód i urządzeń wodnych, 24 wylotami kanalizacji deszczowej,

w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”.

PDFWszczęcie WP.pdf (155,56KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera