Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu 1

DMS-KA.731.3.2.2022 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

POZIOM 1 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH 

Zagrożenie 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia 
średniorocznego poziomu dopuszczalnego 
(40 μg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu. 

Data wystąpienia 

21.03.2022 r. 

Przewidywany czas trwania ryzyka 

Od dnia 21.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r 

Przyczyny 

Warunki meteorologiczne utrudniające 
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji 
wzmożonej emisji ze źródeł komunikacyjnych i 
środków transportu. 

Rok 2022 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego 
dla dwutlenku azotu 

Analiza wyników pomiarów dwutlenku azotu ze stacji PMŚ w Katowicach, ul. 
Plebiscytowa/A4 (komunikacyjna) za okres od 21.03.2021 r. do 20.03.2022 r. wskazuje na 
ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu NO2 
na terenie miasta Katowice w rejonie Autostrady A-4 (na odcinku 2,1 km). 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu 
dopuszczalnego dla dwutlenku azotu 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia 
średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu: ok. 1,1 tys. osób. 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU 

Wrażliwe grupy 
ludności 

• osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, 
• osoby cierpiące na choroby układy krążenia, 
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. 


Możliwe negatywne 
skutki dla zdrowia 

Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli, 
osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego oraz 
układu krążenia mogą odczuwać przejściowe nasilenie 
dolegliwości. 

Zalecane środki 
ostrożności 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest 
kontakt z lekarzem. 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ 

Zakres działań 

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie 
Ochrony Powietrza z dnia 22.06.2020 
https://powietrze.slaskie.pl/content/pop 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania 

21.03.2021 r. 

Podstawa prawna 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 845) 

Źródła danych 

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu 
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. 

Opracowanie 

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska ( RWMŚ w Katowicach). 

Publikacja 

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0 

 

 

 

 

Andrzej Szczygieł 

Naczelnik Regionalnego Wydziału 

Monitoringu Środowiska w Katowicach 

 

Departament Monitoringu Środowiska 
Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera