Numer PESEL dla mieszkańców Ukrainy

W myśl przyjętych przepisów uciekający przed wojną obywatele Ukrainy będą mogli po potwierdzeniu tożsamości otrzymać numer PESEL. Osoby które deklarują zamiar pobytu w Polsce, będą mogły na podstawie nr PESEL podjąć pracę, uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacji, dostęp do świadczeń rodzinnych, założyć profil zaufany, a także podjąć i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Wnioski można składać od  16 marca 2022 r.

W celu uzyskania nr PESEL należy:

  • udać się do Biura Dowodów Osobistych – (może to być dowolne Biuro Dowodów Osobistych na terenie Polski).
  • wypełnić wniosek, do którego dołączyć zdjęcie biometryczne (takie jak do dowodu osobistego) 

PDFUKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie v.0.4_popr.pdf (688,26KB)

  • zdjęcie można zrobić bezpłatnie w studiu fotograficznym ŁOBROZEK, w Przyszowicach, ul. Gierałtowicka 8a
  • przedstawić posiadane dokumenty tożsamości (np. paszport, Kartę Polaka, lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość; w przypadku dzieci może to być np. odpis aktu urodzenia).
  • wyrazić zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez USC:

 DOCXKLAUZULA PO POLSKU_ REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.DOCX (34,01KB) DOCXKLAUZULA PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.DOCX (23,54KB)

Bieżąca obsługa mieszkańców prowadzona jest normalnie.

Informacja_1.png

PDFInformacja_dla_uchodźców_z_Ukrainy_ulotka.pdf (716,81KB)

Pomoc dla obywateli Ukrainy

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera