Informacja dotycząca świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy

pomoc obywatelom ukrainy.png

12 marca 2022 roku uchwalona została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

16 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

  • Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
  • Świadczenie będzie przysługiwało na okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu 
  • Od 11 kwietnia 2022 r. wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 1

tel. 301-15-27  Kierownik OPS
tel. 301-15-28  Świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny
tel. 301-15-29  Pracownicy socjalni   rejon Chudów i Paniówki
tel. 440-05-25  Pracownicy socjalni   rejon Przyszowice i Gierałtowice
tel. 440-05-26  Księgowość oraz Kasa

  • Wnioski będą rozpatrywane w terminie miesiąca od dnia jego złożenia

Wnioski do pobrania

DOCXkarta osoby przyjętej do zakwaterownia.DOCX
DOCXwniosek o oświadczenie pieniężne.DOCX
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera