Informacja dotycząca świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy

pomoc obywatelom ukrainy.png

12 marca 2022 roku uchwalona została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

16 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

  • Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
  • Świadczenie będzie przysługiwało na okres 120 dni i będzie wypłacane z dołu 
  • Świadczenie jest uzależnione od posiadania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy
  • Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 1
  • Wnioski będą rozpatrywane w terminie miesiąca od dnia jego złożenia

tel. 301-15-27  Kierownik OPS

Wniosek i karta do pobrania

PDFNowy wniosek.pdf (663,16KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera