Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach, na działkach 535, 536, 534, 550/2, 540/2, obręb Ligota Zabrska”

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami), w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 08.10.2021 r. spółki: Europa Centralna Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Sienna 39, 00‑121 Warszawa, w imieniu której działa Pan Dawid Surzyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach, na działkach 535, 536, 534, 550/2, 540/2, obręb Ligota Zabrska”,

informuję o wydaniu decyzji Nr ŚR‑157/2022 z dnia 07.03.2022 r. oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy.

Akta sprawy, znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach, w Wydziale Środowiska (tel. 32 238 5445).

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni od dnia 08.03.2022 r.

PDFINFORMACJA decyzja.pdf (70,67KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera