Informacja dotycząca możliwości skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich, mediacji przez uchodźców z Ukrainy

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przypomina, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Z wizyty w punkcie można skorzystać w asyście tłumacza. Możliwe jest również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy znajdują się w informatorze o systemie nieodpłatnej pomocy.

DOCXinformator o nieodpłatnej pomocy.docx (30,04KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera