Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice 7.03.2022 r

Strona archiwalna

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania zwołuje posiedzenie na 7 marca 2022 r., na godzinę 17-tą. Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy przy ul. Ks. Roboty 48a.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole ze wspólnego posiedzenia komisji z 24.01.2022 r.

3. Prezentacja założeń do strategii gminy Gierałtowice - dyskusja.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk 24/2022);

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Gierałtowice na 2022 rok (druk 25/2022);

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia (druk 26/2022);

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Przyszowicach (druk 27/2022);

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gierałtowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach (druk 28/2022);

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie protestu przeciwko obniżeniu liczby godzin nauczania języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 (druk 23/2022);

10. Sprawy bieżące dla komisji;

11. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera