Ogólnopolska Karta Seniora - dla osób które ukończyły 60 rok życia.

karta seniora.png

 

W ramach szeroko prowadzonej polityki senioralnej Gmina Gierałtowice  w grudniu 2021r nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie - organizatorem Programu "Ogólnopolska Karta Seniora".

Celem Programu jest podniesie poziomu aktywności Seniorów. Zwiększenie dostępności i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień umożliwiających łatwiejszy dostęp do ofert kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i społecznych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, które przystąpią do Programu. Partnerem programu może zostać każdy podmiot, który przygotuje specjalną ofertę dla Seniorów.

Karta Seniora będzie przysługiwała każdej osobie, która ukończyła 60 rok życia.

Będzie ona imienna, bezpłatna i bezterminowa.

Upoważniać będzie  do zniżek w ponad 800 punktach w całej Polsce, w tym m.in w sanatoriach, w instytucjach kultury oraz punktach usługowych.

Mieszkańcy Gminy Gierałtowice będą mogli wyrobić Kartę Seniora w tut. Ośrodku, ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, które zostanie udostępnione po 24 marca 2022r.

         Aktualnie Ośrodek Pomocy w Gierałtowicach planuje zorganizowanie uroczystej inauguracji przystąpienia do w/w Programu, jednakże z uwagi na panującą w kraju epidemię została przesunięta na marzec br. o czym zostaną Państwo poinformowani.

         Osoby które będą zainteresowane uczestnictwem w inauguracji przystąpienia Gminy Gierałtowice do programu prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Kałuża tel. 32 301 15 27-liczba miejsc ograniczona.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera