Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania i Komisji Kultury Oświaty Zdrowia i Sportu 24.01.2022 r.

Posiedzenie odbędzie się  24 stycznia 2022 r. , o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A/posiedzenie zdalne

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzeń komisji: 1) komisji kultury z 9.12.2021 r., 2) wspólnego posiedzenia komisji budżetu i komisji samorządu z 14.12.2021 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach (druk 1/2022);

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/316/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk 8/2022);

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/317/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 rok (druk 9/2022);

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Pływalni Wodnik Spółka z o.o. w Paniówkach (druk 10/2022);

7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Planowania na 2022 r.

8. Sprawy bieżące dla komisji.

9. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera