Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego i Komisji Górnictwa - 17.01.2022 r.

 

Posiedzenie odbędzie się  17 stycznia 2022 r., o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A/posiedzenie zdalne

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokołach: z posiedzenia komisji rolnictwa nr 45 z 2.12.2021 r. i posiedzenia komisji gornictwa nr 25 z 21.12.2021 r.

3. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr XXXIX-281-2021 w sprawie mpzp dla sołectwa Przyszowice - omówienie dokumentu, informacja projektanta, dyskusja.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk 2/2022).

5. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera