Zgłaszanie kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej uzyskane w 2021 roku.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej uzyskane w 2021 roku.


Zasady przyznania nagrody określa Uchwała NR XLI/292/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2021r.

 

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Gierałtowice (decyduje data wpływu wnioski do Urzędu Gminy Gierałtowice), w terminie do 1 lutego 2022 roku.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą osiągnięte sukcesy i nagrody oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku.

    

 

Dom pobrania:

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera