Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcia i wyniki uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2021 roku.

Nabór wniosków na stypendia sportowe

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że do 1 lutego 2021 roku,  można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcia i wyniki uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2021 roku.

Zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych określa Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2020r.

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Gierałtowice (decyduje data stempla pocztowego), w terminie do 1 lutego 2022 roku.

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego oraz rangi zawodów, poświadczone przez właściwy związek sportowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku.

 

DO POBRANIA:

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera