Zgłaszanie kandydatów do nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2021 roku.

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2021 roku.


Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia składać mogą sami zainteresowani (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice lub opiekunowie prawni), związki i kluby sportowe,  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz inne osoby zgodnie z regulaminem,   w terminie do 1 lutego 2022 r.,  w kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego oraz rangi zawodów, poświadczone przez właściwy związek sportowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku.

                                              

 

W załączeniu:

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera