Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego BIMs Plus FHH Sp. z o.o. Górny Śląsk Spółka komandytowa

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu działalności firmy Synergy Park w Przyszowicach, tj. projektowanych hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą techniczną, do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego istniejącym wylotem, zlokalizowanym na działce 486/1 obręb ewidencyjny 246601_1.0019, Bojków Wschód, w ilości Qmax.s. = 0,083 m3/s; Qśr.r. = 32 694,6 m3/rok.

PDFzawiadomienie BIMS.pdf (76,50KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera