Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

DM/KT/542-2/101/21/ASZ 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

POZIOM 2 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia 

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 

 INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA 

Zagrożenie 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 
informowania (100 μg/m3) dla pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu. 

Data wystąpienia 

26.12.2021 r. 

Przewidywany czas trwania ryzyka 

Od godz. 9.00 dnia 26.12.2021 r. do godz. 
24.00 dnia 26.12.2021 r. 

Przyczyny 

Warunki meteorologiczne utrudniające 
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji 
wzmożonej emisji z sektora bytowo-
komunalnego oraz z transportu. 

Dzień 26.12.2021r. 

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu, prognoz 
jakości powietrza i meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył 
zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach 
porannych, wieczornych i nocnych. 

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 

Prognozowane na dzień 26.12.2021 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 
obejmują: powiat miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat lubliniecki, powiat 
kłobucki, powiat zawierciański, powiat myszkowski, powiat miasto Gliwice, powiat 
gliwicki,
powiat tarnogórski, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat 
miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, 
powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat 
rybnicki, powiat mikołowski, powiat wodzisławski, powiat cieszyński. 

 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla 
pyłu PM10: 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 26.12.2021 r. istnieje ryzyko 
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 2 506 383 osoby. 


INFORMACJE O ZAGROŻENIU 

Wrażliwe grupy 
ludności 

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba 
wieńcowa), 
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba 
płuc), 
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, 
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. 

 

 

Możliwe negatywne 
skutki dla zdrowia 

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać 
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, 
brak tchu, znużenie. 

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 
oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie 
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, 
nasilenie się objawów ataków astmy. 

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. 
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu 
zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. 

Zalecane środki 
ostrożności 

Ogół ludności: 

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na 
zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból 
gardła, 

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń, 

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. 
palenia w kominku. 

Wrażliwe grupy ludności: 

- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, 

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, 

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, 
kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż 
normalnie, 

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń, 

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. 
palenia w kominku. 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest 
konsultacja z lekarzem. 

Zaleca się również: 

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym 
niepełnosprawnymi, 

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim 
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych 
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza 
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko 
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu 
zawieszonego, 

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 


DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ 

Zakres działań 
krótkoterminowych 

• Działania określone przez Zarząd Województwa w planach 
działań krótkoterminowych
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania 

26.12.2021 r. godz. 9.00 

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 

 

 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) 


Źródła danych 

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu 
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
(IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza 


Opracowanie 

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach 

Publikacja 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0 

Wzór powiadomienia do systemu RSO 

Tytuł 

„UWAGA! Ryzyko przekroczenia PM10” 

 

Skrót 

W dniu 26.12.2021 r. na części obszaru woj. śląskiego 
istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 
informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 μg/m3). 

 

Treść całego powiadomienia 

Prognozowane na dzień 26.12.2021 r. przekroczenia 
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 
obejmują: powiat miasto Częstochowa, powiat 
częstochowski, powiat lubliniecki, powiat kłobucki, 
powiat zawierciański, powiat myszkowski, powiat 
miasto Gliwice, powiat gliwicki, powiat tarnogórski, 
powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat 
miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, 
powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Rybnik, 
powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, 
powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat 
wodzisławski, powiat cieszyński. 

 

Departament Monitoringu Środowiska 

Naczelnik Regionalnego Wydziału 

Monitoringu Środowiska w Katowicach 

Andrzej Szczygieł 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera