Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia Poziom 2

DM/KT/542-2/84/21/ASZ 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

POZIOM 2 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia 

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – 
AKTUALIZACJA dot. dnia 11.12.2021 r. 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA 

Zagrożenie 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 
informowania (100 μg/m3) dla pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu. 

Data wystąpienia 

11-12.12.2021 r. 

Przewidywany czas trwania ryzyka 

Od godz. 9.00 dnia 11.12.2021 r. do godz. 
24.00 dnia 12.12.2021 r. 

Przyczyny 

Warunki meteorologiczne utrudniające 
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji 
wzmożonej emisji z sektora bytowo-
komunalnego. 

Dzień 11.12.2021r. 

Na podstawie prognoz jakości powietrza i wyników pomiarów, na poniższym obszarze, ze 
względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w 
godzinach porannych, wieczornych i nocnych. 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 

Prognozowane na dzień 11.12.2021 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 
obejmują: powiat miasto Tychy, powiat bieruńsko-lędziński, powiat pszczyński, powiat 
żywiecki, dodaje się: powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto 
Gliwice, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto 
Świętochłowice, powiat miasto Katowice, powiat miasto Chorzów, powiat miasto 
Mysłowice, powiat miasto Siemianowice Śląskie, powiat miasto Sosnowiec, powiat 
miasto Jaworzno, powiat miasto Dąbrowa Górnicza, powiat miasto Bielsko-Biała, 
powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat 
zawierciański, powiat myszkowski, powiat będziński, powiat bielski, powiat rybnicki, 
powiat mikołowski, powiat wodzisławski, powiat raciborski, powiat tarnogórski. 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla 
pyłu PM10: 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.12.2021 r. istnieje ryzyko 
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 3 802 719 osób. 

Dzień 12.12.2021r. 

Na podstawie prognoz jakości powietrza, na poniższym obszarze, ze względu na pył 
zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach 
porannych, wieczornych i nocnych. 

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 

Prognozowane na dzień 12.12.2021 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 
obejmują: powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, 
powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Katowice, 
powiat miasto Chorzów, powiat miasto Mysłowice, powiat miasto Siemianowice 
Śląskie, powiat miasto Sosnowiec, powiat miasto Jaworzno, powiat miasto Dąbrowa 
Górnicza, powiat miasto Tychy, powiat miasto Bielsko-Biała, powiat miasto Rybnik, 
powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat zawierciański, powiat 
będziński, powiat bieruńsko-lędziński, powiat pszczyński, powiat bielski, powiat 
żywiecki, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat wodzisławski. 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla 
pyłu PM10: 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 12.12.2021 r. istnieje ryzyko 
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 3 039 379 osób. 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU 

Wrażliwe grupy 
ludności 

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba 
wieńcowa), 
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba 
płuc), 
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, 
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. 


Możliwe negatywne 
skutki dla zdrowia 

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać 
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, 
brak tchu, znużenie. 

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 
oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie 
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, 
nasilenie się objawów ataków astmy. 

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. 
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu 
zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. 

Zalecane środki 
ostrożności 

Ogół ludności: 

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na 
zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból 
gardła, 

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń, 

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. 
palenia w kominku. 

Wrażliwe grupy ludności: 

- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, 

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, 

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, 
kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż 
normalnie, 

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń, 

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. 
palenia w kominku. 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest 
konsultacja z lekarzem. 

Zaleca się również: 

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym 
niepełnosprawnymi, 

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim 
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych 
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza 
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko 
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu 
zawieszonego, 

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ 

Zakres działań 
krótkoterminowych 

• Działania określone przez Zarząd Województwa w planach 
działań krótkoterminowych 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania 

11.12.2021 r. godz. 9.00 

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) 


Źródła danych 

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu 
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
(IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza 


Opracowanie 

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach 

Publikacja 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0 

Wzór powiadomienia do systemu RSO 

Tytuł 

„UWAGA! Ryzyko przekroczenia PM10” 

Skrót 

W dniu 11.12.2021 r. na części obszaru woj. śląskiego 
istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 
informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 μg/m3). 

 

Treść całego powiadomienia 

Prognozowane na dzień 11.12.2021 r. przekroczenia 
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 
obejmuje: : powiat miasto Tychy, powiat bieruńsko-
lędziński, powiat pszczyński, powiat żywiecki, dodaje 
się: powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat 
miasto Gliwice, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat 
miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, 
powiat miasto Katowice, powiat miasto Chorzów, powiat 
miasto Mysłowice, powiat miasto Siemianowice Śląskie, 
powiat miasto Sosnowiec, powiat miasto Jaworzno, 
powiat miasto Dąbrowa Górnicza, powiat miasto 
Bielsko-Biała, powiat miasto Rybnik, powiat miasto 
Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat 
zawierciański, powiat myszkowski, powiat będziński, 
powiat bielski, powiat rybnicki, powiat mikołowski, 
powiat wodzisławski, powiat raciborski, powiat 
tarnogórski. 

 

 

Tytuł 

„UWAGA! Ryzyko przekroczenia PM10” 

Skrót 

W dniu 12.12.2021 r. na części obszaru woj. śląskiego 
istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 
informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 μg/m3). 

Treść całego powiadomienia 

Prognozowane na dzień 12.12.2021 r. przekroczenia 
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 
obejmuje: powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, 
powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda 
Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto 
Katowice, powiat miasto Chorzów, powiat miasto 
Mysłowice, powiat miasto Siemianowice Śląskie, powiat 
miasto Sosnowiec, powiat miasto Jaworzno, powiat 
miasto Dąbrowa Górnicza, powiat miasto Tychy, powiat 
miasto Bielsko-Biała, powiat miasto Rybnik, powiat 
miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat 
zawierciański, powiat będziński, powiat bieruńsko-
lędziński, powiat pszczyński, powiat bielski, powiat 
żywiecki, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat 
wodzisławski. 

 

 

 

Andrzej Szczygieł 

Naczelnik Regionalnego Wydziału 

Monitoringu Środowiska w Katowicach 

DMŚ, GIOŚ 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera