Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Gierałtowice - 14.12.2021 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania i Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Utrzymania Czystości odbędzie się  14 grudnia 2021 r., o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A/p. zdalne

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia Komisji budżetu z 29.11.2021 r. i Komisji samorządu z 4.11.2021 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/218/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk 88/2021);

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok (druk 89/2021);

5. Informacja Starosty Powiatu Gliwickiego w sprawie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910 S na odcinku Przyszowice – Chudów” - dyskusja;

6. Sprawy bieżące dla komisji;

7. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera