Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na drogach publicznych w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie Gminy Gierałtowice

Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych
i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2020/2021
prowadzi Gmina poprzez Wykonawcę tj. P.P.H.U. Danama Lucyna Turczyńska, 41-407 Imielin, ul. A. Kordeckiego 39

Wykonawca dyżurny       -          tel. 571 398 453

Wykonawca Szef               -          tel. 516 157 513; 889 674 336

Zima dyżurny UG               -          tel. 667 331 661

Informacje o nieprzejezdności dróg powiatowych i wojewódzkich należy zgłaszać do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach:

  • Dyżurny: tel. (32) 234-06-96, Tel. komórkowy:   605 435 730
  • Kierownik: tel. (32) 234-06-96, Tel. komórkowy:   605 435 731

Odśnieżanie dróg gminnych będzie przeprowadzane według różnych standardów ustalonych dla poszczególnych ulic, biorąc pod uwagę natężenie ruchu, zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dbałość o środowisko, wg kategorii:

  1. Kategoria 1: droga odśnieżana w 1 kolejności posypywana środkami chemicznymi lub materiałami uszortniającymi na całej jej długości. Zwalczanie śliskości zimowej nie może przekraczać  4 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska ( np. zajeżdżony śnieg, gołoledź , szron , szadź).
  2. Kategoria 2: droga odśnieżana w 2 kolejności na całej jej długości, posypywane są wyłącznie skrzyżowania, łuki drogi i podjazdy powyżej 4%. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 6 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska ( np. zajeżdżony śnieg, gołoledź , szron , szadź ).
  3. Kategoria 3: droga odśnieżana w 3 kolejności na całej jej długości utrzymywana "na biało".
  4. Kategoria 4: droga odśnieżana w 4 kolejności na całej jej długości utrzymywana "na biało". W przypadku utrzymujących się opadów śniegu lub prognozowanych opadów śniegu droga zostaje wyłączona z zimowego utrzymania do czasu ustania zjawiska lub prognozowanego czasu ustania zjawiska.
  5. W przypadku występowania gołoledzi wszystkie drogi z nawierzchnią asfaltową lub z kostki brukowej w terenie zamieszkałym będą posypywane na podstawie odrębnych decyzji przekazywanych drogą email lub telefoniczną.
  6. W przypadku występowania nocnych opadów śniegu usługi mają być rozpoczęte w czasie zapewniającym utrzymanie standardów nie później niż o godz. 500 .

Wykaz kategorii ulic w sołectwach:

PDFKategorie dróg gminnych Chudów.pdf (181,84KB)
PDFKategorie dróg gminnych Gierałtowice.pdf (231,49KB)
PDFKategorie dróg gminnych Paniówki.pdf (189,94KB)
PDFKategorie dróg gminnych przyszowice.pdf (216,90KB)

Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, (za taki chodnik uznaję się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Prosimy o niepozostawianie w czasie opadów lub prognozowanych opadów śniegu, samochodów zaparkowanych na poboczach dróg, gdyż znacznie utrudnia to skuteczne prowadzenie prac związanych z ich odśnieżaniem.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera