Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice 15.11.2021 r

Posiedzenie odbędzie się 15 listopada 2021 r., o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A/p. zdalne

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji z 26.10.2021 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/218/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk 81/2021).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok (druk 82/2021).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk 80/2021).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice (druk 77/2021).

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o zasadach przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Gierałtowice (druk 78/2021).

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk 79/2021).

9. Sprawy bieżące dla komisji.

10. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera